Category: Carpon

Home > Karya > Karya Sastra > Carpon

Diskusi VS Ngala Kutu

12/03/2018 by in category Carpon, Guru

Diskusi VS Ngala Kutu  Kénging : Iyam Siti Mariyam Guru SD Muhammadiyah 8 Bandung)   Jam kahiji mimiti diajar matéri bangun datar. Murid kelas genep dikelompokeun tiluan-tiluan duméh rék diskusi ngeunaan ciri-ciri bangun datar. Sakabéh budak ngadiskusikeun ciri-ciri bangun datar nepi ka beres. Geus kitu dibahas babarengan. Nalika ditanya ciri-ciri persegi, barudak ngaracung. Guru                            […]

0 0 Read more

NUNGGUAN NU MAPAGKEUN

11/12/2018 by in category Carpon, Fiksimini, Pengawas

NUNGGUAN NU MAPAGKEUN FIKSIMINI : Kenging Teti Mardiana    Nungguan teh dipertelon Margacinta -Terusan Kiaracondong, ngajanteng hareupeun toko, nyeri beuheung sosonggeteun balas ngalieukan nu rek mapagkeun. unggal motor warna beureum di sidik-sidik, jol lain deui, jol lain deui. ti jam 2 nungguan ayeuna geus ampir jam 4, lah hanjakal teu kana angkot ti tadi, meureun […]

0 0 Read more

RUSUH

11/12/2018 by in category Carpon, Fiksimini, Pengawas

RUSUH FIKSIMINI : Kenging Teti Mardiana Ti tempat parkir rurusuhan, nyampak ruang guru geus simpé, rét kana jam nu ngadaplok dina témbok, paingan da geus jam tujuh saparapat. Langsung muru kana méja, rap sapatu nu ditunda di kolong méja dipaké. Méméh kaluar ngarawél heula alat peraga di gigieun méja. Sajeroning nerangkeun téh barudak silih rérét […]

0 2 Read more

DI ONDANGAN

11/12/2018 by in category Carpon, Fiksimini, Pengawas

DI ONDANGAN FIKSIMINI : Kenging Teti Mardiana Horéam saenyana mah ka ondangan nu ieu mah, salian ti teu pati wawuh téh jeung éta ku jauhna deuih. Ti barang datang, boh nu narima tamu, pager ayu, pager bagus, nepi ka nu jaga stan, kitu deui nu sarua ngantri, unggal ngarérét ka kuring, kabéh nyéréngéh ngajak seuri. […]

0 0 Read more

DINA KARETA API

11/12/2018 by in category Carpon, Fiksimini, Pengawas

DINA KARETA API FIKSIMINI : Kénging Teti Mardiana   Wanci sareureuh budak dina kareta ekspress ngadius ka kulonkeun. Sabot ngalenyap, kagareuwahkeun kunu ngagorowok dina bordes kareta. Panumpang tingraringeuh marengan patugas nu lalumpatan muru kana bordes, sora budak ceurik ngangkaung dina tangkeupan Akina pantesna mah. “Aya naon Kang” penasaran nanya ka petugas nu mawa baki. ” Tadi […]

0 0 Read more

Atèka

02/20/2017 by in category Carpon, Fiksimini, Guru

Fiksi Mini Karya : Cucu Unisah Taun ajaran anyar. Dina hiji mèja belajar numpuk buku tulis nu geus meunang nyampulan. Kantong bulao gambar Robocop disarandèkeun sisi tembok. Kitu deui cepuk kalèng rorobotan nyempod di juru mèja. Kareungeu aya nu keur nginghak, sihorèng pamupus nu kèlirna dua bulao jeung beureum. "Rèk naon manèh cicing didieu? Moal [...]

0 8 Read more

Anaking

02/20/2017 by in category Carpon, Fiksimini, Guru

Fiksi Mini Karya : Cucu Unisah Langit béngras, kelas jempling. Barudak suhud ngerjakeun matématika. Trok-trok-trok! Sora panto, jung nangtung, laju muka tulak. "Punten bu, tiasa ngawagel waktos sakedap?" Lalaki gandang ngajak sasalaman bari unggeuk. "Mangga, di ruang guru waé Pa!" "Tiasa disarengan ku pun anak Kania?" Kuring unggeuk ka hiji budak nu diuk di hareup. [...]

0 14 Read more

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017