PEGAT HAREPAN

01/03/2019 by in category Guru, Puisi with 0 and 7
Home > Karya > Keanggotaan > Guru > PEGAT HAREPAN

Pegat Harepan

Puisi (Sumarni, Guru SDN 200 Leuwipanjang)

 

Langit teh geuning ceudeum,  Enung

Lir hate nu alum cakueum.

Megana hideung

ngadingding matak keueung

Angin ngagelebug rohaka jiga babadug

Ngendag-ngendag harepan

Ngoyagkeun tangkal kahayang

Lain ukur maluguran

Jiga rungkad pinastian

Hate teh geuning leungiteun,  Enung

Hiliwir asih nu ngadangding

Geter katresna nu ngalagena

Ayeuna ukur waasna

Hate ngalongkewang

Mikiran tali asih nu nganteng panjang

Pegat saharita,  tanpa carita

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017