Ruksakna Kaéndahan

12/03/2018 by in category Guru, Puisi with 0 and 4
Home > Karya > Keanggotaan > Guru > Ruksakna Kaéndahan

Ruksakna Kaéndahan

Kénging: Iyam Siti Mariyam

(Guru SD Muhammadiyah 8 Bandung )

 

Leuweung geledegan

Tempat cicing sasatoan

Kiwari geus loba nu tinggal ngaran

Alatan dituarna tutuwuhan

 

Manusa téh kapan kholifah

Kudu hadé laku lampah

Tapi naha sagawayah

Jauh pisan kana amanah

 

Alam nu éndah

Kiwari geus teu merenah

Pabalatkna runtah

Ngabalukarkeun datangna musibah

 

Kamajuan téhnologi

Digunakeun teu tarapti

Ngaruksak lemah cai

Antukna ngadatangkeun pati

 

Alat komunikasi

Ti mimiti radio, handphone, jeung tv

Lain ningkatkeun pangarti

Saukur keur jaga géngsi

 

Kaulinan barudak

Baheula kaléci jeung congklak

Diganti ku éléktronik

Teu salah mun budak jadi robotik

 

Pasosoré biasa ngaji

Sangkan miboga akhlak Islami

Kiwari geus lain deui

Loba kolot nu teu paduli

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017