Daily Archives: 02/20/2017

Home > Karya > Daily Archives: 02/20/2017

Atèka

02/20/2017 by in category Carpon, Fiksimini, Guru

Fiksi Mini Karya : Cucu Unisah Taun ajaran anyar. Dina hiji mèja belajar numpuk buku tulis nu geus meunang nyampulan. Kantong bulao gambar Robocop disarandèkeun sisi tembok. Kitu deui cepuk kalèng rorobotan nyempod di juru mèja. Kareungeu aya nu keur nginghak, sihorèng pamupus nu kèlirna dua bulao jeung beureum. "Rèk naon manèh cicing didieu? Moal [...]

0 8 Read more

Anaking

02/20/2017 by in category Carpon, Fiksimini, Guru

Fiksi Mini Karya : Cucu Unisah Langit béngras, kelas jempling. Barudak suhud ngerjakeun matématika. Trok-trok-trok! Sora panto, jung nangtung, laju muka tulak. "Punten bu, tiasa ngawagel waktos sakedap?" Lalaki gandang ngajak sasalaman bari unggeuk. "Mangga, di ruang guru waé Pa!" "Tiasa disarengan ku pun anak Kania?" Kuring unggeuk ka hiji budak nu diuk di hareup. [...]

0 14 Read more

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017