DI ONDANGAN

11/12/2018 by in category Carpon, Fiksimini, Pengawas with 0 and 0
Home > Karya > Karya Sastra > Carpon > DI ONDANGAN

DI ONDANGAN

FIKSIMINI : Kenging Teti Mardiana

Horéam saenyana mah ka ondangan nu ieu mah, salian ti teu pati wawuh téh jeung éta ku jauhna deuih.
Ti barang datang, boh nu narima tamu, pager ayu, pager bagus, nepi ka nu jaga stan, kitu deui nu sarua ngantri, unggal ngarérét ka kuring, kabéh nyéréngéh ngajak seuri.
“Euleuh, mani saroméah kitu geuning, pdahal da teu warawuh kabéh ogé” haté ngagerentes
Gedung nu sakitu legana tur pepek ku rupa-rupa stan téh méh kabéh kapapay, kaasaan.. Angger nu ting séréngéh ngajak seuri. Leuh mani asa jadi tamu kahormatan wé sugan mah.
Méméh balik, nyelang ka toilét heula. barang srog ka hareupeun eunteung, gebeg téh.
“Gustiiiiiii…! Paingan tingsérengeh, geuningan hélm masih kénéh nyéngclé dina sirah.

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017