DINA KARETA API

11/12/2018 by in category Carpon, Fiksimini, Pengawas with 0 and 0
Home > Karya > Karya Sastra > Carpon > DINA KARETA API

DINA KARETA API

FIKSIMINI : Kénging Teti Mardiana

 

Wanci sareureuh budak dina kareta ekspress ngadius ka kulonkeun. Sabot ngalenyap, kagareuwahkeun kunu ngagorowok dina bordes kareta. Panumpang tingraringeuh marengan patugas nu lalumpatan muru kana bordes, sora budak ceurik ngangkaung dina tangkeupan Akina pantesna mah.
“Aya naon Kang” penasaran nanya ka petugas nu mawa baki.
” Tadi sabot kareta lalaunan di Manonjaya aya Ibu-ibu ngadon luncat tina kareta, ari budakna ditinggalkeun dina kareta, untung we aya Akina” cenah bari ngaleos. Panumpang raeng kalomentar. Aya nu manghariwangkeun boa si ibu tea teh labuh sahenteuna luncat tina kareta api sanajan keur laun majuna oge, jaba kaayaan poek.
Di Tasikmalaya si Aki jeung budak tea turun. Panumpang rajeg harayang sidik.
“Muga we sing saralamet Gusti” hate ngagerentes. Kareta api ngadius nyorang peuting nu mingkin mongkleng.

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017