KADUHUNG

01/03/2019 by in category Guru, Puisi with 0 and 5
Home > Karya > Keanggotaan > Guru > KADUHUNG

 Kaduhung

Sumarni, S. Pd, Guru SDN 200 Leuwipanjang)

Mukaan tapak anu kalacak antara dua belas bulan dina almenak.

Pait peuheur atra nyalampeur

Tapak kabagjaan nu mancur hurung.

Tapak tunggara eusina pinuh cimata.

Tapak lengkah anu dosa poek mongkleng totonden goreng

Tapak kangewa rupana goreng kacida.

Tapak katresna jiga kembang alus rupa

Tapak nu teu puguh rupa,  gambaran  nu taya makna, hirup sangeunahna teu puguh tujuanna

Hirup loba mubazir lengkah nu teu make pikir.

Duuh,  kaduhung loba baha kanu Agung

Hate hanjelu,  loba laku teu make elmu.

Ngaheruk mawa karisi,  sok inggis bebendu Gusti

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017