NU DIPISONO

12/11/2018 by in category Guru, Puisi with 0 and 2
Home > Karya > Keanggotaan > Guru > NU DIPISONO

NU DIPISONO

Sumarni,  Guru SDN 200 Leuwipanjang

Masket na ati hamo laas ku bihari

Dina tiap lolongkrang kiceup,  moal ilang geugeut paneuteup.

Cengcelak hate,  salawasna masket jentre.

Soca nu herang nepikeun katresna antara urang.

Bari imut  teu weleh ngirut mawa bagja nu moal kabaca.

Anaking,  masih nyengcelak dina kongkolak, mangsa hidep dina lahunan,  bari nyusu neuteup ka ibu.

Soca nu beresih nembus jajantung ningtrimkeun asih.

Salawasna moal ilang kanyaah nu bakal manjang.

Doa indung keur hidep kembang jajantung

Muga salawasna,  bagja,  anjeun nu miboga.

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017