NU NGALA RAMBUTAN

11/12/2018 by in category Fiksimini, Pengawas with 0 and 0
Home > Karya > Karya Sastra > Fiksimini > NU NGALA RAMBUTAN

NU NGALA RAMBUTAN

FIKSIMINI : Kenging Teti Mardiana

 

Diserangkeun we ti tukangeun hordeng, ti barang cat manehna naek kana pager, tuluy kalacat kana dahan nu panghandapna. Manehna ngarawelan rambutan nu geus bareureum, am dihuapkeun.
Lalaunan muka panto, keteyep kana teras bari mawa kantong keresek badag. “Jang, wadahan tah kana keresek nya” Manehna kaciri ngarenjag, padahal mah nyarita teh halon we da bisi reuwaseun. Babakuna mah bisi ngadon tuturubun turun, heg we labuh, pan karunya.
Manehna nampanan keresek, bari teu lemek. “ alaan we kabeh nu bareureumna, ke mun geus anggeus urang mertelu we nya” cek kuring bari diuk dina teras. Teu wudu pinuh kantong keresek nu sakitu badagna teh. Sapertiluna diwadahan kana keresek nu rada leutik.
“Hapunten Ibu, abdi tos kumawantun” cenah leungeunna ngeleper nampanan keresek rambutan.
“Nya dihampura, ngan omat ulah sakali-kali deui. Mun hayang mah menta we da moal dikoretkeun”.
“Hatur nuhun” cenah bari amitan. Kuring ngajanteng dina teras nepi ka manehna ngiles na pengkolan.

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017