NUNGGUAN NU MAPAGKEUN

11/12/2018 by in category Carpon, Fiksimini, Pengawas with 0 and 0
Home > Karya > Karya Sastra > Carpon > NUNGGUAN NU MAPAGKEUN

NUNGGUAN NU MAPAGKEUN

FIKSIMINI : Kenging Teti Mardiana 

 

Nungguan teh dipertelon Margacinta -Terusan Kiaracondong, ngajanteng hareupeun toko, nyeri beuheung sosonggeteun balas ngalieukan nu rek mapagkeun. unggal motor warna beureum di sidik-sidik, jol lain deui, jol lain deui. ti jam 2 nungguan ayeuna geus ampir jam 4, lah hanjakal teu kana angkot ti tadi, meureun geus nepi deui. Tungtungna kalacat naek angkot, bari hate keuheul kacida. sapanjang jalan geus ngararancang hayang ambek, hayang nyarekan, kabina-bina jalir jangji teh, ditungguan salila-lila.
Barang turun di pengkolan nu biasa, geuning itu saha cindeluk luhureun motor.
“Ari Akang, di antosan di Margacinta, bet ngadon ngantosan di dieu” bari langsung ngabeubeutkeun bujur kana sadel.
“Har ari tadi enjing-enjing cenah papagkeun di dieu wae, boro ngantosan ti jam 2 mula, tadina mah bade dikantunkeun, untung kabujeng sumping” cenah bari narik ramo, laju dikalengkeun kana cangkengna. Harita taun 85-86-an can kapikir bakal aya Hape jiga ayeuna.

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017