RUSUH

11/12/2018 by in category Carpon, Fiksimini, Pengawas with 0 and 1
Home > Karya > Karya Sastra > Carpon > RUSUH

RUSUH

FIKSIMINI : Kenging Teti Mardiana

Ti tempat parkir rurusuhan, nyampak ruang guru geus simpé, rét kana jam nu ngadaplok dina témbok, paingan da geus jam tujuh saparapat. Langsung muru kana méja, rap sapatu nu ditunda di kolong méja dipaké. Méméh kaluar ngarawél heula alat peraga di gigieun méja.
Sajeroning nerangkeun téh barudak silih rérét jeung pada baturna bari siga nu nahan pikaseurieun.
“ Aya naon barudak, aya nu anéh kitu?” Cekéng bari ngarérétan awak, leungeun hideng capa-cipi kana tiung bisi nyéngsol.
“Punten Bu, éta sapatu sisirangan “ Ceuk Dodi bari rengkuh.
Barang rét, gebeg téh, paingan atuh da sapatu téh sabeulah coklat sabeulah deui hideung. Teu kaampeuh deui, ger barudak saleuseurian, éra-éra gé kapaksa milu seuri bari nitah Dodi ka ruang guru sina mangmawakeun sapatu sabeulah deui.

Dinas Pendidikan Kota Bandung 2017