Aplikasi Monitoring Peserta Didik -TONGSIS-

Tongsis, aplikasi Toong Siswa, adalah aplikasi untuk melihat perkembangan, data dan keadan Peserta Didik oleh Orang Tua.